Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Η Γερμανία βοηθάει Ελλάδα Ιρλανδία και Πορτογαλία για να σώσει τις τράπεζες της Σε άρθρο του "Economist" διαβάζουμε τα εξής:

"Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας, η Deutsche Bank και η Commmerzbank έχουν εκπληκτικά χαμηλή έκθεση στις κυβερνήσεις τις Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Έχουν στην διάθεση τους λιγότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ (8.7 δις δολάρια) του κυβερνητικού χρέους από τις τρεις αυτές χώρες. Αλλά η συνολική έκθεση του Γερμανικού τραπεζικού συστήματος ξεπερνάει τα 27 δις ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 21 δις ευρώ βρίσκονται σε μικρές και όχι τόσο υγιείς Γερμανικές τράπεζες όπως η δημόσια τράπεζα Landesbanken. Χαρακτηρίζονται από χαμηλά κέρδη και έτσι δεν μπορούν με ευκολία να καλύψουν πιθανές απώλειες και τα κεφάλαια τους είναι μικρά και αποτελούνται μερικώς από υβριδικά χρέη τα οποία υπό διαφορετικές συνθήκες είναι πιθανό να σταματήσουν να λογίζονται ως κεφάλαια."

Στον επίλογο του άρθρου αναφέρεται πως:

"Πιθανές παύσεις πληρωμών των χρεών από τις κυβερνήσεις θα έκρυβαν πολλά παραπάνω από αναδιαρθρώσεις στα κυβερνητικά ομόλογα των Γερμανικών τραπεζών. Θα μπρούσε να οδηγήσει σε παύση πληρωμών από πολλές Γερμανικές τράπεζες. Οι τράπεζες στις 3 χώρες που χρήζουν διάσωσης χρωστούν τα διπλάσια σε σχέση με τις κυβερνήσεις. Συνολικά η το χρέος αυτών των χωρών προς την Γερμανία αγγίζει τα 230 δις ευρώ. Αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αν τελικά και η Ισπανία αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις οφειλές της προς την Γερμανία. Η Ισπανία χρωστάει στην Γερμανία τα 3/4 των οφειλών της Ελλάδας της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας μαζί".Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου