Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

Η αντισυνταγματικότητα του μνημονίου

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε μερικούς από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους το μημόνιο είναι αντισυνταγματικό. Δεν είμαι συνταγματολόγος ούτε νομικός, γι' αυτό θα επικαλεστώ τα λεγόμενα του καθηγητή συνταγματικού δικαίου Γεώργιου Κασιμάτη από την ιδρυτική διακήρυξη της Σπίθας στις 01/12/2010 στο ίδρυμα Κακογιάννη ( βλέπε βίντεο). Ο καθηγητής επισημαίνει τα ακόλουθα:


 • Στο μνημόνιο γίνεται λόγος για παραίτηση από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια την αποδοχή ενδεχόμενης κατάσχεσης ελληνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών (έδαφικές ή θαλάσσιες εκτάσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς) σε περίπτωση που η Ελλάδα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στους δανειστές της.
 • Επίσης, σύμφωνα με τον καθηγητή Κασιμάτη όλες οι συμφωνίες που υπογράφθηκαν παραβίασαν όλες τις θεμελειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και του ελληνικού Συντάγματος.
 • Τέλος το πιο σημαντικό είναι ότι το μνημόνιο δεν ψηφίστηκε ούτε από τη Βουλή αλλά ούτε κλήθηκε ο λαός σε δημοψήφισμα όπως ορίζεται από το ελληνικό Σύνταγμα. 
Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
 •  Για ποιο λόγο κανένα ελληνικό κόμμα δεν πρωτοστάτισε ώστε να αναδειχθεί το μείζων θέμα συνταγματικότητας και καταπάτησης δημοκρατικών αρχών?
 • Ποιος ήταν ο ρόλος των ΜΜΕ στην συγκεκριμένη περίπτωση?
 • Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν οι οι προαναφερθέντες αν όχι αυτά του ελληνικού λαού?
Όλοι κρινόμαστε από την Ιστορία. Ελπίζω όμως το παρόν σύνολο της πολιτικής ηγεσίας να κριθεί πρώτα από τον ελληνικό λαό πριν λογοδοτήσει στην Ιστορία.
 


   Δεν υπάρχουν σχόλια:

   Δημοσίευση σχολίου